Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vivianfotografie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vivian Fotografie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Het is dan ook niet toegestaan om beeldmateriaal over te nemen, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vivian Fotografie.

Op alle foto’s van deze internetsite berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met Vivian Fotografie. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden!

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met Vivian Fotografie.

Algemeen

Vivian Fotografie neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto ‘s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Vivian Fotografie iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Geen garantie op juistheid

Vivian Fotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Tevens aanvaardt Vivian Fotografie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vivian Fotografie via deze website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden/andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Vivian Fotografie heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Vivian Fotografie houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Evenementen

Vivian Fotografie fotografeert onder andere evenementen. Mocht u op de foto staan, die op deze website is gepubliceerd, en deze om een goede reden verwijderd zou willen hebben, dan kunt u via email een verzoek tot verwijdering van de foto sturen, onder vermelding van de datum en activiteit of een beschrijving van de foto. Dan zal het verzoek binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vivianfotografie.nl op deze pagina.